Õppemaks

Aprillis  2013.a loodi Ujumisklubi Briis juurde Briisi Ujumiskool (koolitusloa nr.: 2256).Seoses sellega saab õppemaksu käsitleda koolituskuluna.

 

Õppeaasta pikkus on 10 kuud (1. september – 30. juuni).

Briisi Ujumiskooli 2022/23 hooaja kõikide treening-gruppide aasta õppemaks on kokku 720 EUR, mida makstakse kuu kaupa arve alusel. Arve saadetakse kuu esimese nädala jooksul lepingus märgitud e-mailile.  Õppemaks sisaldab treeninguid vastavalt õppuri tasemele ning õppeplaanile klubi põhibaasis.

Lapse osalemise kohta klubi töös koostatakse igal õppeaastal vastav leping lapsevanematega.

Lapse pikemal puudumisel haiguse tõttu palume sellest teatada treenerile e-maili või telefoni teel.

Lepingu lõpetamise kohta palume saata teade klubi e-mailile 1 kuu ette,

Õppemaks tuleb tasuda kindlasti arve alusel Ujumisklubi Briis arvelduskontole.   Arve saadetakse avalduses ära toodud lapsevanema e-mailile.

 

Tasutud õppemaks on käsitletav tulumaksu seaduse mõistes koolituskuluna, millest kuulub tagastamisele 20%.

Koolituskulu tõendamine:
Maksu- ja Tolliamet saab koolituskulude tasumise kohta infot otse haridusasutustelt. Koolidelt saadud info alusel kantakse andmed koolituskulu tasunud inimese eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Seetõttu on oluline, et koolile oleks teada koolituskulu tasunud isiku andmed (nimi ja isikukood). Kui isik ei maksa enda, vaid teise isiku koolituskulude eest, siis soovitame, et makse teostaks ikkagi see isik, kes neid kulutusi hiljem ka deklareerib.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet