Uhked koolilõpetajad

Aeg lendab kiirelt ja mitu tublit briisikat on vahepeal läbinud ühe olulise etapi oma elus ja lõpetanud kooli. Sel aastal lõpetasid põhikooli Kennert Jõgis, Jarko Miller, Villem Kalmu ja Roger Ruhno. 

Villem Kalmu ja Jarko Miller

Kennert Jõgis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümnaasiumi lõpetasid  Tiina Britt Kaljuvald ja Villem Einberg. PALJU ÕNNE JA TUULT TIIBADESSE!!

Tiina-Britt Kaljuvald